Centrum R&D zlokalizowane w CAVRIAGO (Reggio Emilia) Włochy  to obiektwielkości 16 000 m2, przy budowie konstrukcji zastosowano cement fotokatalityczny zawierający dwutlenek tytanu.

  • Samoczyszczący, trudno odkładajace się zabrudzenia, ulegają spłukiwaniu podczas opadów
  • Ekologiczny, fotokatalizator dwutlenek tytanu, zamienia pod wpływem światła szkodliwe tlenki azotu nox, na nieszkodliwe jony azotanowe no3.

Nowe laboratorium zajmuje się pomiarem wyników i analizą zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe.  W centrum znajdują się stanowiska badawcze, które zostały wyposażone w hamownie podwoziowe oraz silnikowe.

Wszystkie stanowiska otrzymały nowoczesne systemy pomiarowe, pozwalające na wykonywanie specjalistycznych testów emisyjnych.

Nowe centrum badawczo-rozwojowe Landi Renzo jest wyposażone w 4 hamownie silnikowe:

  • do badań silników lekkich z modułem umożliwiającym symulację pracy w pojeździe,
  • do badań silników lekkich,
  • do badań silników ciężkich,
  • uniwersalne stanowisko hamowaniane, także dla silników elektrycznych.

Obiekt dysponuje trzema hamowniami podwoziowymi:

  • 4WD - do badań emisji spalin z komorą klimatyczną, umożliwiającą pomiary w bardzo niskich temperaturach,
  • 4WD - do badań emisji spalin z komorą klimatyczną,
  • 2WD - do kalibracji i pomiarów przy pełnym otwarciu przepustnicy (WOT - Wide Open Throttle),

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

Akceptuję